Śladami Chrystusa po Ziemi Świętej

Góra Tabor – wyjątkowe wzniesienie na rozległej równinie ze spłaszczonym szczytem o wysokości 588 metrów nad poziomem morza. U podnóża góry rozciąga sie  piękna dolina z bardzo żyzną czarną ziemią.

Najważniejszym miejscem na Górze Tabor jest Bazylika Przemienienia Chrystusa Pana, wydarzenia opisanego w Ewangelii (np. Mt 17,1-9). W bazylice przeżyliśmy niezwykłą dla nas Eucharystię „o błogosławieństwo Boże i miłość przemienioną”. Podczas Mszy św., którą sprawował nasz ks. proboszcz, na usta nasuwały sie słowa: „Panie przemień serca nasze, naszych rodzin i wszystkich tych za których sie modlimy”.

To tutaj na Górze Tabor, w oabecności apostołów Piotra, Jakuba i Jana ukazał się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Jezusem, i których osłonił obłok, a z obłoku odezwał sie głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Te słowa stały się takie ważne też dla nas – słuchać Jezusa zawsze.

Ziemia Święta to przedziwne miejsce. Tutaj Ewangelię czuje się na żywo. W każdym miejscu gdzie się znaleźliśmy była odczytywana Ewangelia stosowna do miejsca. Świadomość tego, że mogliśmy na żywo dotykać tej ziemi porusza serce, a jednocześnie z serca płynie wyjątkowy pokój.

Była to „pielgrzymka życia” , ale im dalej od powrotu tym większa tęsknota za kolejną wędrówką śladami naszego Pana.

Wiesława i Wiesław Oberdowie