Seminarium Odnowy Wiary

Każdy kto pragnie odnowić swoją relację z Bogiem, znajdzie tu dla siebie miejsce.

Zaufaj Mu i daj się poprowadzić w czasie tego seminarium, a zobaczysz, że Twoje życie zostanie przemienione.

Seminarium Odnowy Wiary adresowane jest do osób, które pragną doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem. Dla jednych będzie to pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który mimo iż pozostaje niewidzialny dla oczu, objawia się w inny, wybrany przez siebie sposób. Dla innych będzie to okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego już kiedyś spotkali, ale nie podjęli zaproszenia do bliskości z Nim, choć zachowali wspomnienie wzruszającego, ale odległego wydarzenia.
Dla niektórych jest to szansa do odnowienia relacji z Bogiem, którą zaniedbali tak, że stała się tylko nudnym przyzwyczajeniem do pewnych form kultu pozbawionych radości, miłości, nadziei, poczucia sensu, rozmachu i bogactwa.
Dla tych, którzy przez grzech utracili więź z Bogiem, to nowa szansa, by rzucić się w Jego wielkie, otwarte ramiona i przylgnąć do miłującego nas serca, by znowu doświadczyć uzdrawiającej i wyzwalającej mocy Jego miłosierdzia.
Dla wszystkich, którzy trwają w bliskości i miłości Boga, to okazja do świętowania, radowania się i odkrywania, jak nieskończenie dobry i zachwycający jest nasz Bóg! Święty i niepojęty w swojej hojności ma z pewnością także i dla nich niespodzianki.

Seminarium Odnowy Wiary  trwa 12 tygodni  i opiera się na:

  1. Codziennej modlitwie osobistej, podczas której rozważa się określony fragment z Pisma Świętego,
  2. Cotygodniowym spotkaniu w kościele, które obejmuje:

– wspólną modlitwę,

– dzielenie się słowem,

– konferencję podsumowującą cały tydzień rozważań.