Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego

„Niech w osobach Trzech Mędrców wszystkie narody oddają pokłon Stwórcy wszechświata. I nie tylko Judea, ale cała ziemia niech pozna Boga”.

Dzisiaj my, chrześcijanie pochodzący z pogan, wyrażamy w wyjątkowy sposób tę prawdę, uczestnicząc nie tylko w uroczystości, ale i w Korowodach Trzech Króli.

                    Jezus Chrystus jest Zbawicielem całego świata.

Mija dziesięć lat od czasu, gdy po raz pierwszy wyruszył w Polsce orszak trzech Króli. Od tego czasu idea ta rozprzestrzeniła się na całą Polskę, a także poza granicę. W tym roku organizowany jest on w blisko ośmiuset miejscowościach naszej ojczyzny i w 20 miastach poza nią.
Nasza parafia dołączyła w tym roku do rzeszy tysięcy ludzi radośnie podążających do szopki, by pokłonić się nowo narodzonemu Królowi. Orszak rozpoczął się przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu i przewędrował barwnym korowodem do kaplicy Bożego Miłosierdzia, która pełni tymczasowo rolę kościoła parafialnego. Szliśmy dzielnie śpiewając kolędy i nie straszne nam były zawieje, zaspy i mróz. Po dotarciu do naszej stajenki oddaliśmy pokłon Panu i złożyliśmy dary. Były to nasze serca i całe nasze życie, które oddajemy w ręce Pana Jezusa.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku orszak będzie jeszcze bardziej okazały.

Dawniej w dniu tym święcono złote przedmioty, kadzidło, mirrę, a także kredę. Chodziło tu o upamiętnienie darów złożonych Jezusowi. Nieznaną w Polsce mirrę zastępowały ziarenka jałowca, kadzidłem natomiast były wymieszane z żywicą zioła. Do naszych czasów przetrwał głównie zwyczaj święcenia kadzidła i kredy, którą po powrocie z kościoła wypisywano na drzwiach inicjały trzech królów oraz datę bieżącego roku, np. K+M+B 2019. Podane symbole, przyjmowane powszechnie jako pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu, w tradycji Kościoła są tłumaczone też inaczej, gdy przyjmiemy, że K (łac. C), M i B są pierwszymi literami łacińskich wyrazów: Christus Multorum Benefactor – tzn. ” Chrystus dobroczyńcą wielu”, albo: Christus Mansioni Benedicat – czyli „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Ostatnie z powyższych tłumaczeń stanowi noworoczne błogosławieństwo udzielane domowi przez Kościół. Oznaczanie drzwi takimi symbolami jest świadectwem tego, że w danym domu mieszka rodzina chrześcijańska.