STULECIE PARAFII ŁOSINIEC

STULECIE PARAFII ŁOSINIEC

18 sierpnia  poświęcenie odnowionego kościoła i oficjalne wejście do świątyni.  Uroczystej mszy św. przewodniczył będzie ks. bp Mariusz Leszczyński.

11-13 września nawiedzenie figury św. Michała Archanioła z Garagano.

Już 12 kwietnia w niezwykłą podróż po Polsce wyruszyła figura św. Michała z Groty Objawień na Gargano.

Figura św. Michała Archanioła z Sanktuarium na Gargano wykonana została w roku 1507 przez rzeźbiarza Andreo Contucciego zwanego Sansovino. Przedstawia ona Księcia wojsk niebieskich w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopami leży pokonany Szatan. Pomysłodawcą stworzenia figury był kard. Antonio z Monte San Savino. Sanktuarium św. Michała Archanioła powstało na Górze Gargano na pamiątkę objawień archanielskich jakie miały tam miejsce w końcu V wieku. Do dziś przybywają tam rokrocznie miliony pielgrzymów, wśród których miejsce zasłynęło niezwykłymi łaskami, które można tam wyprosić.

Wcześniej odwiedzą nas michalici aby nas przygotować  na przyjęcie figury św. Michała Archanioła.

29 września – odpust ku czci św. Michała Archanioła w odnowionym kościele połączony z festynem.  

20 – 27 październik   Misje święte.

Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat.

Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.

To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

Misje poprowadzi ksiądz Krzysztof Kralka SAC – , pallotyn i ks. Piotr Spyra.