MISJE ŚWIĘTE

Aby człowiek nie zgubił drogi do dobra.

                                                                                  Jan Paweł II

MISJE ŚWIĘTE

To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, że On w swej niezmierzonej miłości posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas, i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy na mogli na wieki z Nim przebywać w Jego królestwie.

Drugi dzień Misji Świętych upłynął pod hasłem ,,Słaby człowiek potrzebuje Boga„. Dzień zakończyliśmy procesją na cmentarz i nabożeństwem za zmarłych.

,,Jezus Chrystus zbawicielem”- uwielbiamy Ciebie Panie w Eucharystii, uzdrów nasze ciała i dusze.

,, Wiara i nawrócenie człowieka” Celebracja sakrament pokuty i pojednania. Podczas nabożeństw pokutnych modliliśmy się aby Bóg przebaczył nam nasze grzechy.

Jezus Panem

Czwartek, piąty dzień naszych misji. Dzisiaj przyjęliśmy Jezusa Chrystusa za naszego Pana i Zbawiciela. Po wieczornej Mszy św.  wyszliśmy z Najświetrzym Sakramentem na ulice naszej parafii, między nasze domy i gospodarstwa.

Kolejne dzień Misji Świętych upłynęły pod hasłem ,,Duch Święty”,

Duch Święty przychodzi do chrześcijani daje im dokładnie to, czego potrzebują. (,,Zacznij nowe życie”; ks. Krzysztof Kralka; s.242).

,, Oto Matka Twoja”

„Niech nam będzie wolno, przez Ciebie, Maryjo, iść do Syna; Tyś błogosławiona, bo znalazłaś łaskę, zrodziłaś Życie i stałaś się Matką zbawienia, Niech przez Twoje pośrednictwo przyjmie nas Ten, który przez Ciebie został nam dany.

,,Będziecie moimi świadkami”

Jak my powinniśmy świadczyć o Chrystusie? Co winniśmy czynić, aby było lepiej w naszych rodzinach, w parafiach, w szkołach, szpitalach, zakładach pracy, aby lepiej było w naszej Ojczyźnie i w Europie?