Carlo, święty z internetu

”Być zawsze zjednoczonym z Jezusem, oto mój plan na życie”. Tymi prostymi słowami Carlo Acutis, chłopiec, który zmarł na białaczkę, przedstawia istotę swojego krótkiego życia: żyć z Jezusem, dla Jezusa, w Jezusie. (…) “Cieszę się, że umieram, ponieważ przeżyłem swoje życie, nie marnując nawet jednej minuty na to, co nie podobałoby się Bogu.” Nas także Carlo prosi o to samo: prosi o to, by dać świadectwo Ewangelii poprzez pryzmat naszego życia, tak aby każdy z nas mógł być światłem, które oświetli drogę innym.

Urodził się 1991 roku. Jak wiele chłopców w jego wieku, interesował się techniką, tworzeniem stron internetowych czy szeroko pojętym Internetem. Był wręcz komputerowym geniuszem – jego rówieśnicy go podziwiali. Miał jednak swoją tajemnicę – był zakochany z Jezusie. Dzisiaj jest kandydatem na ołtarze.

Carlo Acutis był niezwykłym nastolatkiem. Już w wieku 12 lat zaczął spowiadać się co tydzień i codziennie uczestniczył w Eucharystii. Nazywał to wprost: drogą do Nieba. Lubił robić różne rzeczy na komputerze – tworzyć strony internetowe, edytować i składać filmy czy układać komiksy. Jednym z jego większych przedsięwzięć, była strona internetowa, która katalogowała wszystkie cudy Eucharystyczne, które miały miejsce na świecie. Powiedział wtedy:

Im więcej Eucharystii otrzymujemy, tym bardziej stajemy się podobni do Jezusa, tak że już na ziemi doświadczamy przedsmaku Nieba!

Albo będziesz świętym albo będziesz nikim

A jednak, Acutis chodził jak wszyscy do szkoły, wykonywał swoje obowiązki a w wolnym czasie realizował swoje internetowe projekty i oczywiście gdy tylko mógł, adorował Najświętszy Sakrament. Stał się inspiracją dla tysięcy nastolatków, którzy być może mają wątpliwości, czy będąc świętym, można też być „normalnym”. Carlo wypowiedział kiedyś słowa, które idealnie odpowiadają na pytanie, czy świętym może być każdy z nas:

Wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wielu umiera jako kopie.

Cytat z przedmowy Kardynała Angelo Comastri:

Cytat z przedmowy Biskupa: Jego Ekscelencji Michelangela M. Tiribilli:

Nastolatek naszych czasów, jak wielu innych, aktywny w szkole, posiadający grono przyjaciół, wielki ekspert (jak na swój wiek) w dziedzinie komputerów. A przez wszystko, co robił przenikało jego osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem.

Carlo Acutis staje się świadkiem Zmartwychwstałego Jezusa, zawierza się Najświętszej Maryi Pannie, żyje w łasce uświęcającej i opowiada swoim rówieśnikom o poruszającym doświadczeniu spotkania z Bogiem.

Jego pokarmem jest codzienna Eucharystia, z entuzjazmem uczestniczy we Mszy Świętej, spędza całe godziny przed Najświętszym Sakramentem. Jego doświadczenie i jego dojrzałość chrześcijańska świadczą o prawdziwości słów Ojca Świętego Benedykta XVI zawartych w adhortacji apostolskiej „Sacramentum Caritatis”: „Ofiara Mszy Świętej i adoracja Najświętszego Sakramentu pokrzepiają, wspierają, rozwijają miłość do Jezusa i gotowość do posługi Kościołowi.”

Nadto, Carlo z czułym nabożeństwem oddaje się Matce Najświętszej, odmawia wiernie różaniec, i uznaje Ją, jako kochającą Matkę, ofiarując Jej swoje dobre uczynki i drobne wyrzeczenia.

Ten chłopiec, w niczym nieróżniący się od kolegów, jest autentycznym świadkiem, że Ewangelia może być całkowicie i dogłębnie przeżywana również przez nastolatka.

Jego krótkie życie złączone z Chrystusem, było światłem rzucającym promienie na drogę nie tylko tych, którzy go spotkali, ale może stać się nim również dla wszystkich tych, którzy będą chcieli poznać jego historię życia.