Zmiany w chowaniu zmarłych w 2022 roku. Rejestr grobów, miejsc spoczynku oraz cmentarzy.

Rząd opublikował założenia nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która ma zastąpić regulację z 1959 r. Celem proponowanych zmian jest dostosowanie przepisów do obecnej rzeczywistości prawno-organizacyjnej. M.in. w nowej ustawie zostanie wprowadzona definicja cmentarza. Projekt zakłada też wprowadzenie elektronicznych ksiąg cmentarnych, rejestru grobów, miejsc spoczynku oraz cmentarzy. 30 października zakończyły się konsultacje projektu. Zakładana data wejścia w życie przepisów to czerwiec 2022 r.

Projekt zakłada między innymi wprowadzenie elektronicznych ksiąg cmentarnych i centralnej bazy danych czyli rejestru grobów, miejsc spoczynku oraz cmentarzy. Wszystko po to, by móc określić, gdzie znajdują się konkretne szczątki i przez jaki okres przysługuje im prawo spoczywania w tym konkretnym miejscu. Miejsca spoczynku będzie można znaleźć na mapie grobów, dostępnej on-line.