Niedziela Słowa Bożego

W nawiązaniu do prośby wyrażonej na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, aby «jedna niedziela [w ciągu roku] została w całości poświęcona słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem», papież Franciszek w Liście Apostolskim Aperuit illis [30.09.2019)] ustanowił III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Papieska inicjatywa dopełnia cykliczne dzieła podejmowane w Kościele w Polsce. Wśród nich znajdują się m.in. przeżywany od 15 lat Tydzień Biblijny oraz organizowane od sześciu lat Narodowe Czytanie Pisma Świętego.