,, Bóg nigdy tak nas nie jednoczy, ze sobą jak,wtedy kiedy znajduje się w nas sakramentalnie, w osobie, a my jesteśmy duchowo w Nim wcieleni. Jesteśmy tak silnie przez Niego przyciągani i zjednoczeni z Nim węzłem nierozerwalnej miłości, iż stanowimy jedno”

Św. Albert Wielki