II   NIEDZIELA Wielkiego Postu  5.03.2023

OGŁOSZENIA

  1. Zachęcam wszystkich do udziału w nabożeństwach wielkopostnych, zwłaszcza w Drodze krzyżowej, w Gorzkich żalach.
  2. Za kaplicą w Ulowie pod ciężarem śniegu runęło tymczasowe zadaszenie, które trzeba uprzątnąć. Jest to inicjatywa samych mieszkańców Ulowa. Zapraszam na sobotę na godz. 9:00. Więcej szczegółów u Sylwestra Luchowskiego.
  3. W przyszłą niedzielę odbędzie się spotkanie mieszkańców Łosińca, członków wspólnoty wiejskiej i wszystkich zainteresowanych dotyczącego planów na rozwój miejscowości.
  4. Spotkanie wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca odbędzie się w czwartek po Mszy św.