DOŻYNKI 2023

Dożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej plonami. Obchody tego wydarzenia przypadają na czas, gdy pustoszeją pola, a praca na nich dobiega końca. Jest to pora pełna radości i dumy z dobrze wykonanej pracy oraz czas, gdy ludzie wsi mogą odpocząć i pomyśleć o przyjemnościach.

Zwykle niedzielne uroczystości rozpoczynają się od mszy świętej dziękczynnej za plony, po czym następuje przemarsz na miejsca uroczystości. Część obrzędowa obejmuje: powitanie gości, przedstawienie starostów dożynkowych, prezentację wieńców, wręczenie darów oraz dzielenie chleba między uczestników uroczystości.

20 sierpnia odbyły się dożynki gminno-parafialne w Łosińcu. Gospodarze dożynek: wójt gminy Susiec Zbigniew Naklicki , ks. Zenon Góra, starostowie dożynek: Stefania Obirek z Wólki Łosinieckiej i Łukasz Mikuła z Kunek wraz z mieszkańcami, przedstawicielami kół gospodyń wiejskich oraz zaproszonymi gośćmi uroczystym korowodem wieńców dożynkowych przeszli na miejsce uroczystości. Ks. Zenon Góra odprawił mszę świętą dziękczynną za tegoroczne zbiory oraz w intencji rolników i mieszkańców gminy Susiec i parafii Łosiniec.

Po uroczystej mszy św. mogliśmy podzielić się chlebem z tegorocznych zbiorów.

Oprócz kultywowania tradycji był także czas na rozrywkę. Mieszkańcy mogli wysłuchać koncertów, skosztować przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Było smacznie kolorowo i wesoło.

W trakcie dożynek został również rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, który odbywał się w dwóch kategoriach: wieńca tradycyjnego i wieńca współczesnego. Po dokonaniu wyboru za pierwsze 3 miejsca Komisja Konkursowa przyznała dyplomy i nagrody.