OGŁOSZENIA

XXVII  Niedziela Zwykła                                         08.10.2023

  1. Dziś o 15:00 w Krasnobrodzie rozpocznie się dzień skupienia dla osób z apostolatu Margaretka. Kto się wybiera, możemy wyjechać  ok. 14:30 spod kościoła. Zapraszam na to spotkanie.
  2. Jutro przed różańcem będą poświęcone i wręczone różańce dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
  3. W piątek, 13 października ostatnie nabożeństwo fatimskie. Po Mszy św. o godz. 18:00 rozpoczniemy procesję różańcową z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Można przynieść ze sobą lampiony; mogą być np. adwentowe albo małe znicze.
  4. W przyszłą niedzielę, 15 października dwa ważne wydarzenia. Jednym z nich jest tzw Dzień Papieski, czyli doroczna zbiórka ofiar na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin na ich kształcenie. Drugie, to oczywiście wybory i referendum. Jest to rzecz niezwykle ważna, bo będzie miała ogromny wpływ na życie nas wszystkich. Pierwsza sprawa, to obywatelski obowiązek uczestniczenia w tych wyborach i referendum. To my mamy zadbać o naszą przyszłość i wizję rozwoju państwa na następne lata. Chrześcijaństwo nie jest ideologią. Wyznawana przez nas wiara ma prowadzić do wierności Chrystusowi w każdej dziedzinie życia. W wyborach nie powinniśmy się kierować chwilowymi emocjami, niesprawdzonymi opiniami. Niezmiernie ważne jest to, by zapoznać się z programami poszczególnych komitetów wyborczych. Możemy mieć, jako katolicy, różne podejście do spraw gospodarczych, polityki wewnętrznej, zagranicznej, oświatowej, obronnej, migracyjnej państwa itd. Są jednak dziedziny, co do których, jako katolicy mamy być nieugięci. Najpierw jest to ochrona życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci. Nie mogę więc, będąc chrześcijaninem popierać tych, którzy proponują zabijanie nienarodzonych dzieci, czy w przyszłości osób starszych, czy nieuleczalnie chorych. Mamy być też nieustępliwie twardzi w obronie chrześcijańskiej wizji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Niezrozumiałym byłoby też popieranie kogoś, kto nas chrześcijan poniża, kto poniewiera święte dla nas symbole, miejsca itd. Wreszcie: módlmy się o światło Ducha Świętego, byśmy w tej dziedzinie też post postępowali zgodnie z wolą Bożą.
  5. ULÓW: dziś przed kościołem będzie zaległa zbiórka ofiar na utrzymanie cmentarza i na potrzeby naszej parafii. Ofiary te będzie zbierać nasz kościelny p. Lucjan Obirek.