,,Mój Boże, mój Boże…”

Modlitwa to mówienie Bogu wszystkiego co Ci leży na sercu-zarówno rzeczy radosnych, jak i niewygodnych. Jezus czynił to w wielu sytuacjach, także na krzyżu.

…Jezus zawołał donośnym głosem: ,,Eli, Eli lema schabachtani ?” ( Mat 27.46)

Możesz naśladować Jezusa! Rozważaj dzisiaj jego męczeńską śmierć.