Ogłoszenia

Niedziela Miłosierdzia Bożego                     19.04.2020

OGŁOSZENIA

  1. Dziś w II Niedzielę Wielkanocy obchodzimy uroczystość Bożego Miłosierdzia. Gromadzimy się zwłaszcza na Mszy św. o godz. 15.00.              w kaplicy. Zgodnie z zaleceniami może się znajdować 5 osób, natomiast nie ma zakazu przebywania na cmentarzu. Trzeba tylko dostosować się do obowiązujących wymagań, to znaczy zachować odległość dwóch metrów od innej osoby i mieć nałożoną maseczkę. Oczywiście w kościele też obowiązuje maseczka.
  2. W przyszłą niedzielę wypada odpust ku czci Opieki św. Józefa, Oblubieńca NMP. Nie będzie to wielka uroczystość jak zazwyczaj, ale mamy u nas wyjątkową możliwość. Otóż nie łamiąc w jakikolwiek sposób prawa, ani go nie omijając, suma odpustowa będzie odprawiona w kaplicy na cmentarzu. Może nas tam być 9 osób w środku, a na zewnątrz np przy grobach swoich bliskich z zachowaniem wspomnianych wymogów prawa, możemy uczestniczyć w tej uroczystości.
  3. Zapraszam więc w przyszłą niedzielę na sumę odpustową na godz. 12.00 do kaplicy Bożego Miłosierdzia.
  4. Od jutra możliwa jest większa liczba osób na Mszy św. I tak w kościele parafialnym może się zgromadzić 18 osób, w kaplicy w Ulowie dokładnie nie wiem, ale ok.12 i w kaplicy na cmentarzu 9.