Duszpasterstwo

Rada Parafialna

Wybrana przez parafian, liczy 18 osób, przedstawicieli każdej miejscowości. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz na dwa miesiące, lub częściej, w zależności od potrzeb. Rada jest organem doradczym. Przewodniczącym rady jest p. Wiesław Oberda.

Powstała wiosną 2018 roku po Seminarium Odnowy wiary. 23 czerwca podczas obchodów 8 Patronalnego Święta Wspólnoty oficjalnie zostaliśmy przyjęci do grona wspólnoty. Z rąk głównego moderatora otrzymaliśmy ikonę wspólnoty. Wspólnota liczy ok. 20 osób. Spotkania odbywają się w każdy piątek po mszy świętej. Administratorem wspólnoty jest Marek Wyskiel, Zastępcą –Józef Mandziuk.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca. Po Mszy św. wieczornej wystawiany jest Najświętszy Sakrament. Adoracja odbywa się w ciszy, rzadko przerywana wspólnym śpiewem uwielbienia. Trwa ok. 1,5 godz. Zakończona jest indywidualnym błogosławieństwem, które trwa ok. pół godz. – jest to szczególnie intensywny czas modlitwy. Adoracja rozpoczęła się w roku 2015. Uczestniczy w niej ok. 30 osób, ale ciągle dochodzą nowe osoby.

Koła różańcowe

Istnieją w Ulowie i Łosińcu. Kilka lat temu powstały dwa koła modlitwy rodziców za swoje dzieci. Cieszą się one wielkim uznaniem. Rodzice zobowiązują się do odmawiania codziennie dziesiątka różańca w intencji swoich dzieci, również dorosłych.

Ministranci i lektorzy

Dwie grupy – w Łosińcu i Ulowie. Łącznie jest ich ok. 20 osób.