Bierzmowanie

W sakramencie bierzmowania wierni otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów. Jest to kolejny po sakramencie chrztu etap chrześcijańskiego wtajemniczenia w wiarę. Sakrament chrztu włącza ochrzczonego w ciało Kościoła, natomiast poprzez sakrament bierzmowania, który jest darem Ducha Świętego, wierni zostają umocnieni w wierze i męstwie, aby potrafili świadczyć o Bogu i Kościele. Sakrament bierzmowania przyjmuje się jednokrotnie, bowiem w tym sakramencie dusze bierzmowanych otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie.

26 czerwca młodzież naszej parafii przystąpiła da sakramentu bierzmowania. Mszy Świętej przewodniczył i udzielił sakramentu bierzmowania ekscelencja ks. biskup Mariusz Leszczyński. Po Mszy Św. młodzież przygotowała modlitwę uwielbienia do Ducha Świętego.