Zalecenia Biskupa Diecezjalnego 24.03.2020 r.

Zalecenia Biskupa Diecezjalnego na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne

Wielki Czwartek (9 kwietnia 2020 r.)

– Msza Krzyżma w katedrze zamojskiej o godz. 10.00 celebrowana pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego tylko z udziałem najbliższych współpracowników Biskupa (transmisja przez Internet i Katolickie Radio Zamość);

– Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich zostaje przeniesione na Dzień Kapłański w Krasnobrodzie (27 czerwca 2020 r.);

– Pobłogosławione Oleje Święte będą do odebrania przez Księży Dziekanów w parafii katedralnej;

– Msza Wieczerzy Pańskiej bez Obrzędu Obmycia Nóg (Mandatum) i bez procesji do Ciemnicy; sam celebrans przenosi Najświętszy Sakrament do Ołtarza Adoracji.

Wielki Piątek

– Jutrznia w katedrze zamojskiej o godz. 9.00 z udziałem Biskupa Diecezjalnego i jego najbliższych współpracowników (transmisja przez Internet i Katolickie Radio Zamość);

Liturgia Wielkiego Piątku:

– W uroczystej Modlitwie Wiernych dodać jako przedostatnie wezwanie w intencji uwolnienia świata od epidemii; polecić Miłosierdziu Bożemu zarażonych koronawirusem, ich bliskich, opiekujących się nimi, członków personelu medycznego i władz państwowych podejmujących wysiłki w celu przezwyciężenia epidemii oraz zmarłych w jej wyniku;

Przykładowa formuła modlitwy:

Módlmy się za wszystkich, którzy cierpią z powodu epidemii koronawirusa. Niech Bóg w swoim miłosierdziu oddali od nas to niebezpieczeństwo. Niech umocni chorych, podniesie na duchu zalęknionych, udzieli mądrości i wytrwałości wszystkim spieszącym im z pomocą, a zmarłych doprowadzi do wiecznej radości w niebie.

Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na nasze utrapienie, umocnij wiarę swoich dzieci i ulżyj ich brzemieniu, aby zawsze ufały Twojej Ojcowskiej Opatrzności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

– Adoracja Krzyża Świętego bez procesji i bez ucałowania Krzyża; znakiem oddania czci Krzyżowi Chrystusa jest przyklęknięcie i pokłon podczas uniesienia Krzyża przez celebransa;

– Sam celebrans (bez uroczystej procesji) przenosi Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji (Grobu Pańskiego).

Wielka Sobota

– Odwołuje się obrzęd poświęcenia pokarmów wielkanocnych; należy go zastąpić modlitwą błogosławieństwa podczas rodzinnego śniadania wielkanocnego;

Formuła modlitwy:

Ojciec  rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole  i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Ewangelii według św. Mateusza:           

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.”

 

Po odczytywaniu tekstu przewodniczący mówi:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

– We wspólnej modlitwie należy wspomnieć chorych i cierpiących oraz zmarłych na skutek epidemii, a także wszystkich, którzy spieszą im z pomocą;

– Jutrznia w katedrze zamojskiej o godz. 9.00 z udziałem Biskupa Diecezjalnego i jego najbliższych współpracowników (transmisja przez Internet i Katolickie Radio Zamość);

Liturgia Wigilii Paschalnej:

– Pomija się obrzęd poświęcenia ognia. W kościele zapala się Paschał i śpiewa Hymn Wielkanocny (Exsultet);

– Liturgia Chrzcielna bez obrzędu pokropienia wodą święconą.

Wielkanoc

Odwołuje się Procesje Rezurekcyjną. Uroczystą Procesje Eucharystyczna można będzie zorganizować w innym terminie. Natomiast o godz. 5.50 (na 10 minut) należy włączyć dzwony we wszystkich kościołach, by w ten sposób ogłosić światu radość ze Zmartwychwstania Chrystusa.


Pełny tekst zalecenia