PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA

A wszystko zaczęło się od rekolekcji małej parafialnej grupy modlitewnej z Ożarowa Mazowieckiego. Rekolekcje poprowadził w Nałęczowie ks. Krzysztof Kralka pallotyn. To wtedy przyszło rozeznanie, by wspólnota zaczęła ewangelizować i zdobywać ludzi dla Jezusa. Tak zrobili. Ruszyli do parafii, prowadząc kursy ewangelizacyjne i seminaria odnowy wiary. Gdzie się pojawili, tam powstawały nowe wspólnoty, które przykładem założycieli dalej ruszały na ewangelizację. Tak powstała wielka wspólnota, która od  13 kwietnia 2010 roku nazywa się Przyjaciele Oblubieńca.

Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, młodzież i studentów, kleryków, braci i siostry konsekrowane oraz księży.

Pragniemy rozwijać się, żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Uczymy się tego od św. Jana Chrzciciela, przyjaciela Oblubieńca. Nasze zadania to codzienne rozważanie Słowa Bożego, cotygodniowe spotkania formacyjne, kursy i rekolekcje wyjazdowe. Pasterzem naszej wspólnoty jest ks. Zenon Góra

Moderatorem Generalnym Wspólnoty jest ks. Krzysztof Kralka SAC – Dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, a siedzibą biura Wspólnoty jest Lublin.

 

Członkowie spotykają się, aby dzielić się żywą wiarą i osobistym doświadczaniem Jezusa. W czasie spotkań dzielą się osobistymi przeżyciami, tym co dotknęło ich w rozważaniu Pisma Świętego oraz w codziennym życiu. Rozważają znaki jakich doznają na swoich drogach i wspierają się w nieustannej walce duchowej. Chcą upodabniać się do Chrystusa i wzrastać w wierze ku dojrzałości chrześcijańskiej. Wspólnota aktywnie włącza się w życie parafii przez przygotowanie nabożeństw i inne posługi.

Więcej informacji na stronie:  http://przyjacieleoblubienca.pl